SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS/ VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES

(ENGLISH/NEDERLANDS)

Safety warnings and instructions

-Consumers are only allowed to use the products for its intended use.

-Supplier/Amaka is not liable for any damage and associated consequences caused by consumer handling contra dictionary to the safety warnings and/or instructions and/or other unintended use or neglection.

Consumer therefor needs to read and handle accordingly to underneath warnings and instructions:

-WARNING:  All our natural oil is made out of seeds and nuts. When you have an allergy for nuts or seeds do NOT use our products. 

-WARNING: All our natural oil is suitable for cosmetic use only.  This means that the oil CANNOT be used for cooking and CANNOT be taken, drunk or eaten in any other way.  Digestion of the oil can lead to dangerous situations. Please contact a physician immediately for further treatment in case of digestion. 

-Don't use our natural oil around the eyes. If the oil enters the eys, clean them with large amount of water. 

-Store the natural oils in a dark and cool place to ensure their freshness. 

-Store the natural oils at a place out of reach for children. 

-Don't let children play with, empty, package material. 

-Alway test the natural oil prior for use, on a small spot at the inside of your arm or leg. Test two days in a row. When you notice any swelling, redness, itchiness or a reaction of any other nature, please stop the use of the oil immediately. When you experience the same reaction after a longer period of use, please stop the use of the oil immediately. Generally, the reaction will disappear after a while. Contact your physician immediately when you experience a severe reaction. 

-When you use the oil for babies or children under 3 years old, always test the natural oil prior for use, on a small spot at the inside of their arm or leg. Test one week in a row.  When you notice any swelling, redness, itchiness or a reaction of any other nature, please stop the use of the oil immediately. When you experience the same reaction after a longer period of use, please stop the use of the oil immediately. Generally, the reaction will disappear after a while. Contact your physician immediately when your child experiences a severe reaction. 

-When using the natural oil for massage, please clean the remaining oil from hands and feet after the massage with a damp warm cloth. 

-When using the natural oil for baby massage or massage of children under 3, wash the hands of the baby or children with soap and warm water or do not massage the hands. 

-Use of baby bath capes, children toys or other children items, is only allowed under the supervision of an adult. Never leave your child alone.

-Remove labels or loose threads if applicable.

-Unless otherwise labeled, all our baby bath capes and hair towels can be washed at 30 degrees Celsius. Do not tumble dry.

 

Veiligheidsvoorschriften en uitsluitingen

-Consument dient de producten alleen te gebruiken voor de doel waarvoor zij zijn bestemd.

-Schade door verkeerd gebruik en niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, wordt niet vergoed door de ondernemer. Consument dient daarom kennis te nemen van onderstaande veiligheidswaarschuwingen en advies voor gebruik EN deze op te volgen: 

-WAARSCHUWING: De natuurlijk oliën die wij leveren zijn gemaakt uit noten en zaden. Indien u leidt aan een noten- en/of zadenallergie, dan dient u onze producten NIET te gebruiken.

-WAARSCHUWING:De natuurlijke olie die de ondernemer verkoopt is uitsluitend geschikt voor cosmetisch gebruik. Dit betekent dat de natuurlijke olie NIET kan worden gebruikt voor het bereiden van maaltijden of om in te nemen. Innemen van de olie kan leiden tot gevaarlijke situaties. Neem na inname altijd direct contact op met een arts voor verdere behandeling.

-Vermijdt de ogen bij het gebruik van de natuurlijke olie. Indien deze toch in de ogen komt, spoel deze dan uit met ruim water.

-Het bewaren van de natuurlijke olie doet u het best op een donkere, koele plaats. Zo blijft deze het langste goed, 

-Berg de natuurlijke olie op in een plaats die niet bereikbaar is voor kinderen. 

-Laat kinderen niet met, lege, verpakkingen spelen. 

-Test voor gebruik van de natuurlijke olie, deze altijd uit op een kleine plek aan de binnenkant van uw arm of been en kijk of u allergisch reageert op de olie. Doe dit twee dagen achtereen. Indien u zwelling ervaart, rode plekjes, jeuk of een andere reactie, dient u het gebruik van de olie direct te stoppen. Mocht u na langer gebruik en verloop van tijd alsnog een soortgelijke reactie opmerken, stop dan eveneens het gebruik van de olie. De reactie zal over het algemeen vanzelf verdwijnen. Mocht dit niet zo zijn raadpleeg dan uw arts. Raadpleeg de arts direct indien u een ernstige reactie ervaart.

-Indien u de olie gebruikt voor uw baby of kinderen onder 3 jaar, test de olie voor gebruik eerst een week uit op een klein plekje. Indien u zwelling ziet, rode plekjes, jeuk of een andere reactie, dient u het gebruik van de olie direct te stoppen. Mocht u na langer gebruik en verloop van tijd alsnog een soortgelijke reactie opmerken, stop dan eveneens het gebruik van de olie. De reactie zal over het algemeen vanzelf verdwijnen. Mocht dit niet zo zijn, raadpleeg dan uw arts. Raadpleeg de arts directindien u een ernstige reactie ervaart.

-Indien u de natuurlijke olie gebruikt voor massage, was dan de overtollige olie van de handen en de voeten af met een warme natte doek, na de massage.

-Bij gebruik van de olie bij het masseren van een baby en kinderen tot 3 jaar, dient u de kinderhandjes goed te wassen na gebruik van de olie of deze niet te masseren.

-Gebruik van babycapes, ratels en andere babyspullen in nabijheid van de baby en kinderen onder 3 jaar, is alleen toegestaan met toezicht. Laat u kind niet alleen. 

-Verwijder eventuele labels of rafels indien aanwezig.

-Tenzij anders gelabeld, kunnen onze stoffen baby-badcapes en haarhanddoeken gewassen worden op 30 graden. Niet drogen in de droogtrommel.